COVID-19

 

Kære medlemmer af Skagen Tennisklub

 

Det har været hårde tider under COVID19-undtagelsestilstanden. DIF og DTF åbner imidlertid nu lidt op for udendørs idræt uden kropskontakt, herunder tennis, jf. info med retningslinjer nedenfor. Vær opmærksom på at retningslinjerne er opdelt i krav (der skal overholdes), anbefalinger og råd. I Skagen spiller nogle med handske på venstre hånd (hvis man er højrehåndet) i stedet for med hver sine bolde, som de råder os til nedenfor.

 

Skagen Tennisklubs klubhus og toilet- og badebygning er fortsat låst indtil nye retningslinjer måtte dukke op – gerne inden Skaw-Open 5.-10. juli 2020, som vi stadig håber at kunne gennemføre i en eller anden form.

 

Der er net og bænke på banerne, som jo altid er åbne – også hele vinteren. Skagen Tennisklub igangsætter ingen træningsaktiviteter eller andre arrangementer på banerne endnu, men klubben kan nu anbefale at I spiller på banerne, når I blot overholder de nedenfor nævnte retningslinjer + husker at tisse af hjemmefra inden I kommer på anlægget.

 

Der er ikke on line booking, og ikke mulighed for at booke på tavlen og i bogen, da klubhuset skal være aflåst. Der er imidlertid god plads på banerne, så mød bare op. Ikke-medlemmer kan også spille og betale (100 kr./time/bane) for at spille. Det gøres med mobile pay: 602601. Bestyrelsen indstiller til den kommende generalforsamling, at kontingentet for medlemmer fortsat er beskedne 800 kr. for +25-årige og 400 kr. for under 25 årige. På bestyrelsesmøde den 5. maj 2020 vil vi tage stilling, hvorledes kontingentet opkræves – I vil høre nærmere herefter.

 

Vi håber, at I alle er ved godt helbred, og vi glæder os til at se jer – på afstand – på banerne.

 

Med venlig hilsen

 

Johan Hessellund
Formand Skagen Tennisklub

 

UDLEJNING AF TENNISBANER

 

Udlejning af baner kan ske direkte fra klubhuset – 100,- pr time. Det kan også gøres på Mobilepay på 602601 !OBS nyt nummer

Nærmere info. ang. hvordan man forholder sig, findes på opslag i klubhuset. Det er helt enkelt. Ketsjere og bolde kan lejes hos:

Jørgen Würtz-Jensen, Ferslevsvej 8, lige over for banerne.

 

VIGTIGT: 

Der skal betales og skrives navn i bogen inden man går ind på banen.

 

 

 

SKAGEN TENNISKLUB OG PERSONDATALOVEN.

 

I forbindelse med indmeldelse beder vi om navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato.

Disse oplysninger registreres af klubbens kasserer i et Excel-regneark. Oplysningerne er endvidere tilgængelige for formanden med henblik på henvendelser til det enkelte medlem, først og fremmest via e-mail.

Oplysningerne videregives ikke til andre, hverken private eller firmaer.

Ved udmeldelse slettes oplysningerne.

 

I klubhuset findes endvidere en fysisk medlemsliste med medlemsnummer, navn og telefonnummer.