Generalforsamling i Skagen Tennisklub 9. juni 2020 kl. 19.00

Vi starter arrangementet allerede kl. 18.30 med standerhejsning.
Generalforsamlingen starter med sandwich og vin/øl/vand til alle fremmødte kl. 19.
Generalforsamlingen starter kl. 19.30:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår.
7. Valg af formand for 1 år
(Johan Hessellund er villig til genvalg)
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år
(Henrik Holst og Mads Møller afgår. Begge er villige til genvalg)
9. Valg af suppleant for 1 år
(Lisbeth Karlsson er villig til genvalg)
10. Valg af revisor for 1 år
Revisionsfirmaet Kielsgaard ApS, Læsøgade 5-7, 9800 Hjørring afgår
(Kielsgaard er villig til genvalg)
11. Eventuelt.
…………………………………………………………………………
Kommentarer:
Vedr. punkt 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent som i 2019. For voksne over 25 år 800 kr., og for unge under 25 år 400 kr.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Johan Hessellund, tlf.: 2971 6964, mail: johan.hessellund@mail.dk i hænde senest onsdag den 2. juni 2020.

Bestyrelsen, den 11. februar 2020

 

UDLEJNING AF TENNISBANER

 

Udlejning af baner kan ske direkte fra klubhuset – 100,- pr time. Det kan også gøres på Mobilepay på 602601 !OBS nyt nummer

Nærmere info. ang. hvordan man forholder sig, findes på opslag i klubhuset. Det er helt enkelt. Ketsjere og bolde kan lejes hos:

Jørgen Würtz-Jensen, Ferslevsvej 8, lige over for banerne.

VIGTIGT: 

Der skal betales og skrives navn i bogen inden man går ind på banen.

 

SKAGEN TENNISKLUB OG PERSONDATALOVEN.

 

I forbindelse med indmeldelse beder vi om navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato.

Disse oplysninger registreres af klubbens kasserer i et Excel-regneark. Oplysningerne er endvidere tilgængelige for formanden med henblik på henvendelser til det enkelte medlem, først og fremmest via e-mail.

Oplysningerne videregives ikke til andre, hverken private eller firmaer.

Ved udmeldelse slettes oplysningerne.

 

I klubhuset findes endvidere en fysisk medlemsliste med medlemsnummer, navn og telefonnummer.