MÅLSÆTNINGER FOR 2019

SKAGEN TENNISKLUB

Nøgleord:

Mere aktivitet på banerne er nøgleordet i bestyrelsens arbejde i 2019 , og der indføres familie-rabatordning.

Målsætninger:

Stadig forøgelse af klubbens medlemstal gennem effektivt pr-arbejde.

Projekt 100 medlemmer (gerne flere)

Leve op til den indgåede vækstaftale med fokus på medlemsvækst og aktiviteter..

Styrke Skagen Tennisklubs samarbejde med DGI og skolerne med det formål at få flere unge medlemmer.

At arbejde for, at vores gæstespillere på en uformel måde bliver endnu bedre modtaget, således at de både føler sig hjemme i klubben og får en god oplevelse med derfra.

At renovere og vedligeholde klubbens anlæg i nødvendigt omfang, således at det til stadighed er indbydende og attraktivt.