MÅLSÆTNINGER FOR 2020

SKAGEN TENNISKLUB

 

Nøgleord:  

Mere aktivitet på banerne er nøgleordet i bestyrelsens arbejde i 2020.  

Målsætninger: 

Stadig forøgelse af klubbens medlemstal gennem effektivt pr-arbejde og aktiviteter. 

Projekt  100 medlemmer (gerne flere). 

Styrke Skagen Tennisklubs samarbejde med DGI og skolerne med det formål at få flere unge medlemmer. 

Undersøgelse af mulighederne for at etablere en udendørs padeltennisbane på græsarealet. 

At arbejde for, at vores gæstespillere på en uformel måde bliver endnu bedre modtaget, således at de både føler sig hjemme i klubben og får en god oplevelse med derfra. 

At renovere og vedligeholde klubbens anlæg i nødvendigt omfang, således at det til stadighed er indbydende og attraktivt.