FAMILIE RABAT

Ved 2 voksne medlemmer spiller børn i husstanden under 25 gratis

SKAGEN TENNISKLUB OG PERSONDATALOVEN.

I forbindelse med indmeldelse beder vi om navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato.

Disse oplysninger registreres af klubbens kasserer i et Excel-regneark. Oplysningerne er endvidere tilgængelige for formanden med henblik på henvendelser til det enkelte medlem, først og fremmest via e-mail.

Oplysningerne videregives ikke til andre, hverken private eller firmaer.

Ved udmeldelse slettes oplysningerne

I klubhuset findes endvidere en fysisk medlemsliste med medlemsnummer, navn og telefonnummer.