Sæsonprogram 2020

KÆRE TENNISSPILLER

Skagen Tennisklub byder dig velkommen til en spændende ny tennissæson 2020.  

Vores kunstgræsbaner har været en stor succes. Der er rift om banerne, som har et ”venligt underlag” for bentøjet, og hvor det ikke gåså hurtigt som på hardcourtKunstgræsbanerne forlænger sæsonen, og der kan spilles, selv om det bliver fugtigt i vejret. Sæsonen byder på forskellige initiativer, se under ”Tenniskalenderen 2020”.

Vel mødt til en god 2020 sæson.             

 Bestyrelsen 

Følg med på klubbens hjemmeside www.skagentennisklub.dk og på facebook.

 

Til vores gæstespillere: 

Tennisbaner udlejes. 

4 toptrimmede kunstgræsbaner 

Se nærmere på bagsiden 

Skagen Tennisklub, Drachmannsvej 30 

 Et smukt anlæg – gode baner. Der er kunstgræs med sand på alle baner og ved slåmuren! 

 

NYE MEDLEMMER 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til vores kasserer Bente Lund, tlf. 61107206, mail: belund@skagennet.dk  – eller indmeld dig via blanket, der ligger i klubhuset. Den udfyldes og lægges i vores postkasse. Når betalingen er registreret hænges medlemsnummeret op, så du kan bruge det til banereservation. Dit nummer kan ses i medlemsbogen. 

Følg med i arrangementer  opslag i klubhuset og på facebook.

 

 

BETALING AF KONTINGENT 

Betaling sker via netbank eller mobile pay. Betal  dit medlemsnummekan anvendes til banereservation. 

Betalingen indebærer, at du kan spille alt det du har lyst til i løbet af sæsonen. 

 

KONTINGENT  

Medl. over 25 år: 800 kr. for hele sæsonen 

Medl. under 25 : 400 kr. for hele sæsonen 

Familierabat: 

Ved 2 voksne medlemmer er børn under 25 år gratis! 

 

UNGDOMSTRÆNING 

Tidspunkt: onsdage kl. 17.00-18.00 Start 10. juni.  

Træner ren Diget, Telf.: 20890770, mail: info@x-dream.dk  

 

BEGYNDERTRÆNING VOKSNE  

Start onsdag den 10. juni kl. 17.00-18.00  

Kontakt træner Bente Lund, Telf.: 6110 7206, mail:belund@skagennet.dk   

 

BANERESERVATION 

Der kræves 2 mærker for at reservere en bane – dit eget og din makkers. Numrene skal hænge på tavlen, mens der spilles. Numre og navne skal skrives i reservationsbogensom ligger i klubhusets forrum. Efter endt spil hænges nr. tilbage på nummertavlen eller bruges til ny reservation. Er der uenighed om banereservation er det ALTID bogen, der gælder.  HUSK AT SKRIVE JER I BOGEN. Som medlem kan man invitere en gæstespiller for kun 50 kr. pr. time. 

Kan også betales på MobilePay 602601 

(Skagen Tennisklub og Persondataloven se info på www.skagentennisklub.dk) 

 

KLUBTURNERING 

Søndag den 16. august kl. 10-16 

Vi starter med morgenmad, trækker lod om double-makkere, spiller på tid, og slutter af med en frokost. Kom og deltag. Det er gratis for medlemmer og sjovt og hyggeligt. 

  

SKAW-OPEN 2020 er desværre aflyst pga. Covid.19

 

TENNIS- KALENDEREN 2020 – opdateret ‘efter’ Covid-19

09. JUNI        

Standerhejsnings kl. 18.30, sandwich og vin til de fremmødte kl. 19.00.

Generalforsamling kl. 19.30 – se dagsorden under ‘information’.

– 10. JUNI                   

Børne- og ungdomstræning starter, hver onsdag kl. 17.00-18.00                   

Voksentræning starter, hver onsdag kl. 17.00-18.00 

– 14. JUNI                  

Tennis & grill arrangement kl. 16.00

– 16. JUNI

Drop in tennis fra d. 16. juni kl. 19.00-21.00

– 16. AUGUST              

Klubturnering kl. 10.00-16.00

– 19. SEPT.                   

Klubfest (nærmere info)

– 28. SEPT.                   

Indendørs tennis starter

BESTYRELSEN 

Formand:   

JOHAN HESSELLUND, +45 29716964 

johan.hessellund@mail.dk 

Næstformand:  

PETER JØRGENSEN, +45 4283 1188 

Klitgaardsvej2@gmail.com 

Kasserer:           

BENTE LUND, +45 6110 7206 

belund@skagennet.dk 

Sekretær:     

MADS MØLLER, +45 3029 4500 

madsmiller@skagennet.dk 

Best.medl.:        

HENRIK HOLST, +45 2021 7856 

hh@husetholst.dk 

Best.medl.:         

SØREN DIGET, +45 2089 0770 

info@x-dream.dk           

Best.medl.:        

LISA HJERMITSLEV, +45 2337 5221 

lisa.hjermitslev@marineshaft.dk   

Suppleant:       

LISBETH KARLSSON, +45 5056 0092 

lrk@skagennet.dk