Sæsonprogram 2020

KÆRE TENNISSPILLER

Skagen Tennisklub byder dig velkommen til en spændende ny tennissæson 2020Er du ny spiller kan du indtil 15. maj spille gratis, så du kan prøve om denne dejlige sport er noget for dig 

Vores kunstgræsbaner har været en stor succes. Der er rift om banerne, som har et ”venligt underlag” for bentøjet, og hvor det ikke gåså hurtigt som på hardcourtKunstgræsbanerne forlænger sæsonen, og der kan spilles, selv om det bliver fugtigt i vejret. Sæsonen byder på forskellige initiativer, se under ”Tenniskalenderen 2020” – eller hjemmesiden www.skagentennisklub.dk   

Vel mødt til en god 2020 sæson.             

 Bestyrelsen 

Følg med på klubbens hjemmeside www.skagentennisklub.dk og på facebook.

 

Til vores gæstespillere: 

Tennisbaner udlejes. 

4 toptrimmede kunstgræsbaner 

Se nærmere på bagsiden 

Skagen Tennisklub, Drachmannsvej 30 

 Et smukt anlæg – gode baner. Der er kunstgræs med sand på alle baner og ved slåmuren! 

 

 NYE MEDLEMMER 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til vores kasserer Bente Lund, tlf. 61107206, mail: belund@skagennet.dk  – eller indmeld dig via blanket, der ligger i klubhuset. Den udfyldes og lægges i vores postkasse. Når betalingen er registreret hænges medlemsnummeret op, så du kan bruge det til banereservation. Dit nummer kan ses i medlemsbogen. 

Følg med i arrangementer  opslag i klubhuset og på 

www.skagentennisklub.dk  

 

BETALING AF KONTINGENT 

Betaling sker via netbank:. Betal senest 15. maj dit medlemsnummekan anvendes til banereservation. 

Betalingen indebærer, at du kan spille alt det du har lyst til i løbet af sæsonen. 

 

KONTINGENT  

Medl. over 25 år: 800 kr. for hele sæsonen 

Medl. under 25 : 400 kr. for hele sæsonen 

Familierabat: 

Ved 2 voksne medlemmer er børn under 25 år gratis! 

 

UNGDOMSTRÆNING 

Tidspunkt: onsdage kl. 17.00-18.00 Start 22. april.  

Træner ren Diget, Telf.: 20890770, mail: info@x-dream.dk  

 

BEGYNDERTRÆNING VOKSNE  

Start onsdag den 22. april kl. 17.00-18.00  

Kontakt træner Bente Lund, Telf.: 6110 7206, mail:belund@skagennet.dk   

 

BANERESERVATION 

Der kræves 2 mærker for at reservere en bane – dit eget og din makkers. Numrene skal hænge på tavlen, mens der spilles. Numre og navne skal skrives i reservationsbogensom ligger i klubhusets forrum. Efter endt spil hænges nr. tilbage på nummertavlen eller bruges til ny reservation. Er der uenighed om banereservation er det ALTID bogen, der gælder.  HUSK AT SKRIVE JER I BOGEN. Som medlem kan man invitere en gæstespiller for kun 50 kr. pr. time. 

Kan også betales på MobilePay 602601 

(Skagen Tennisklub og Persondataloven se info på www.skagentennisklub.dk) 

 

KLUBTURNERING 

Søndag den 16. august kl. 10-16 

Vi starter med morgenmad, trækker lod om double-makkere, spiller på tid, og slutter af med en frokost. Kom og deltag. Det er gratis for medlemmer og sjovt og hyggeligt. 

  

SKAW-OPEN 2020 

Søndag den 5. juli – fredag den 10. juli 2020. 

 

Tilmeld dig årets Skaw-Open.  

Det er en god tradition at lokale deltager. Det er også en fin chance for at spille mod andre end de ”vanlige”Som medlem betaler du kun ½ pris. Singler koster således kun 150 kr., double 100 kr. pr. deltager.  

Tilmelding: Ole Jakobsen 

jakob-tux@skagennet.dk 

– senest den 26. juni 2020.  

TENNIS- KALENDEREN 2020 

AFLYST! 1. APRIL        

Generalforsamlingm/skipper-labskovs til alle fremmødte iklubhuset kl. 19.00 

AFLYST! 4. APRIL        

Standerhejsningm/tennis bagefter kl. 14.00 

– 22APRIL                   

Børne- og ungdomstræning starter

hver onsdag kl. 17.00-18.00 

– 22. APRIL                   

Voksentræning starter 17-18 

– 28. APRIL                   

DROP-IN starter, tirsdagekl.19.00 

14. JUNI

Tennis og Grill kl. 16-18 og 18-?

– 5.-10-JULI                  

Skaw-Open 2020 starter 5. juli kl.10

– 16. AUGUST              

Klubturnering kl. 10.00-16.00

– 19. SEPT.                   

Klubfest (nærmere info)

– 28. SEPT.                   

Indendørs tennis starter

BESTYRELSEN 

Formand:   

JOHAN HESSELLUND, +45 29716964 

johan.hessellund@mail.dk 

Næstformand:  

PETER JØRGENSEN, +45 4283 1188 

Klitgaardsvej2@gmail.com 

Kasserer:           

BENTE LUND, +45 6110 7206 

belund@skagennet.dk 

Sekretær:     

MADS MØLLER, +45 3029 4500 

madsmiller@skagennet.dk 

Best.medl.:        

HENRIK HOLST, +45 2021 7856 

hh@husetholst.dk 

Best.medl.:         

SØREN DIGET, +45 2089 0770 

info@x-dream.dk           

Best.medl.:        

LISA HJERMITSLEV, +45 2337 5221 

lisa.hjermitslev@marineshaft.dk   

Suppleant:       

LISBETH KARLSSON, +45 5056 0092 

lrk@skagennet.dk